ريشه ها ي اختلال ياد گيري

ریشه ها ی اختلال یاد گیری

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

ریشه ها ی اختلال یاد گیری انواع زیاد ی از عملکرد های غیرعاد ی مغز وجود د ارند که می توانند منجر به یک اختلال یاد گیری شوند که تاکنون تغییرات و علل آن شناسایی و طبقه بند ی نشد ه اند . به طور مثال نارساخوانی از اختلالات یاد گیری ای است که روی […]

پنج راهكار اصولي براي متحول كردن زندگي (1)

پنج راهکار اصولی برای متحول کردن زندگی (۱)

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره

پنج راهکار اصولی برای متحول کردن زندگی (۱) رشد و پیشرفت نتیجه ایجاد تغییر و تحول در زندگیست . اگر همچنان در وضعیت فعلی خود باقی بمانید، هیچ گاه به رشد و تعالی نمی رسید . شیوه ی تفکر و عملکرد خود را تغییر دهید تا بتوانید به کلیه اهداف خود دست پیدا کنی د. […]

چگونه فن بیان موثری داشته باشیم؟

چگونه فن بیان موثری داشته باشیم؟

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

چگونه فن بیان موثری داشته باشیم؟ چطور می توانیم فن بیان موثری داشته باشیم و در ادامه چه تمری نهایی داشته باشیم تا فن بیان خوبی داشته باشیم و چطور فوق العاده صحبت کنیم! برای این که فن بیان موثری داشته باشیم و صحبت های ما فوق العاده باشد، نیاز است که دو شرط مهم […]

راهكارهاي كسب احساس شادماني در زندگي

راهکارهای کسب احساس شادمانی در زندگی

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره

راهکارهای کسب احساس شادمانی در زندگی یا مقلب، قلب ما را شاد کن یا مدب ر، خانه را آباد کن یا محو ل، احسن الحالم نما از بدی ها ، فارغ البالم نما شادی اگر چه امری ذاتی و درونی است با این حال نمی توان نقش زیادی را که محیط می تواند در کاهش […]

فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده

فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده ۱– ابتدا خواسته خود را مشخص کنید .(دقیق باشید!روشنی بیان نوعی قدرت است). ۲ – دست به عمل بزنید.(زیرا داشتن آرزو کافی نیست). ۳ – ببینیدنحوه عملکرد شما برای رسیدن به ھدف، مفید و موثر است یانه .(برای یک فرضیه بی ارز ش ، نیرو خود را بیھوده ھدر […]

راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده ۱– از امروز به مدت چھار روز و ھر روز به مدت ده دقیقه وقت خود را صرف ھدفگذاری کنید. (توجه :ھدفھای خود رادر دفترچه ای یادداشت کنید) ۲ – در ھنگام انجام این تمرین مرتباٌ از خود بپرسید، (اگر مطمئن بودم که به ھر خواسته ای خواھم رسید و […]

مشاوره خانواده در تاثير طلاق

مشاوره خانواده در تاثیر طلاق

Posted on ۱ CommentPosted in دسته‌بندی نشده

مشاوره خانواده در تاثیر طلاق چگونه می توان برای کاهش طلاق برنامه ریزی کرد؟ راهبردهای کاهش طلاق کدامند؟ مشاوره خانواده در تاثیر طلاق ۱ – توسعه آگاهی های زوجین نسبت به تاثیر روابط جنسی سالم در تقویت پیوندهای عاطفی و نشاط روحی و افزایش رضایتمندی از زندگی ۲ – افزایش آگاهیهای زوجین در زمینه احکام […]

عوامل مؤثر بر كيفيت گفتگو

عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره

عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو هنگامی که، آن چه شما شنیده ای، آن چیزی نیست که من گفته ام. عواملی وجود دارند که می توانند بر کیفی ت گفتگو تاثیر بگذا رند. چنان چه از تأثیر آنها آگاه باشید ، می توانید کیفیت گفتگو را بهبود بخشید، در غیر این […]

درمان اضطراب با هیپنوتیزم درمانی

درمان اضطراب با هیپنوتیزم درمانی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

درمان اضطراب با هیپنوتیزم درمانی اثر بخشی هیپنوتراپی در میزان اضطراب   چکیده سابقه و هدف: با توجه به شایع بودن و روند رو به رشد پدپدۀ اضطراب و گزارش‌های از موفقیت آمیز بودن درمان آن با هیپنوتراپی در بیماران‏ و کاستی‌های همچون کمبود پژوهش‌های تجربی در این زمینه در ایران این پژوهش انجام گرفته […]

برنامه روزانـه ايام تحصيل و اشتغال

برنامه روزانـه ایام تحصیل و اشتغال

Posted on ۱ CommentPosted in کودک

به مجموعه فعالیت هایی گفته میشود که توسط تـیم تخصـصی (برنامـه مراقبـت) و بـا  درنظرگرفتن نظرات فرزندان برای اجرا در ایام تحصیل اشتغال تدوین می شود. برخی فعالیت های ضروری و مهم به این شرح است: بیدارکردن فرزندان در مراکز نگهداری بهتر است قبـل از طلـوع آفتـاب و در  کمـال آرامش انجام شود. به منظور  […]