مشاوره

برای احساس خوب داشتن، به ھیچ علت و دلیلی نیاز نیست!

Posted on
برای احساس خوب داشتن، به ھیچ علت و دلیلی نیاز نیست!

برای احساس خوب داشتن، به ھیچ علت و دلیلی نیاز نیست! برای اینکه زندگی پر مایه تری داشته باشیم ، بھترین راه، این است که دامنه عواطف و احساسات خود را وسعت دھیم.در ھفته ای که گذشت ، دچار چند نوع عواطف و احساسات گوناگون شده اید؟ آنھا را یادداشت کنید. اکنون عواطفی را که […]

مشاوره

طریقه رسیدن به خواسته های واقعی

Posted on
طریقه رسیدن به خواسته های واقعی

طریقه رسیدن به خواسته های واقعی برای اینکه به خواسته ھای خود برسید ، باید ابتدا ببینید چه عواملی شما را از تلاش و کوش ش در جھت رسیدن به ھدف، باز می دارند.کارھایی ھست که تا آخرین لحظه از انجام آنھا خودداری می کنیم.(مثلاٌ پرداخت مالیات).علت ش آن است که پرداخت مالیات، ممکن است […]

مشاوره

ریشه ها ی اختلال یاد گیری

Posted on
ريشه ها ي اختلال ياد گيري

ریشه ها ی اختلال یاد گیری انواع زیاد ی از عملکرد های غیرعاد ی مغز وجود د ارند که می توانند منجر به یک اختلال یاد گیری شوند که تاکنون تغییرات و علل آن شناسایی و طبقه بند ی نشد ه اند . به طور مثال نارساخوانی از اختلالات یاد گیری ای است که روی […]

مشاوره

پنج راهکار اصولی برای متحول کردن زندگی (۱)

Posted on
پنج راهكار اصولي براي متحول كردن زندگي (1)

پنج راهکار اصولی برای متحول کردن زندگی (۱) رشد و پیشرفت نتیجه ایجاد تغییر و تحول در زندگیست . اگر همچنان در وضعیت فعلی خود باقی بمانید، هیچ گاه به رشد و تعالی نمی رسید . شیوه ی تفکر و عملکرد خود را تغییر دهید تا بتوانید به کلیه اهداف خود دست پیدا کنی د. […]

مشاوره

چگونه فن بیان موثری داشته باشیم؟

Posted on
چگونه فن بیان موثری داشته باشیم؟

چگونه فن بیان موثری داشته باشیم؟ چطور می توانیم فن بیان موثری داشته باشیم و در ادامه چه تمری نهایی داشته باشیم تا فن بیان خوبی داشته باشیم و چطور فوق العاده صحبت کنیم! برای این که فن بیان موثری داشته باشیم و صحبت های ما فوق العاده باشد، نیاز است که دو شرط مهم […]

مشاوره

راهکارهای کسب احساس شادمانی در زندگی

Posted on
راهكارهاي كسب احساس شادماني در زندگي

راهکارهای کسب احساس شادمانی در زندگی یا مقلب، قلب ما را شاد کن یا مدب ر، خانه را آباد کن یا محو ل، احسن الحالم نما از بدی ها ، فارغ البالم نما شادی اگر چه امری ذاتی و درونی است با این حال نمی توان نقش زیادی را که محیط می تواند در کاهش […]

مشاوره

فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده

Posted on
فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده

فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده ۱– ابتدا خواسته خود را مشخص کنید .(دقیق باشید!روشنی بیان نوعی قدرت است). ۲ – دست به عمل بزنید.(زیرا داشتن آرزو کافی نیست). ۳ – ببینیدنحوه عملکرد شما برای رسیدن به ھدف، مفید و موثر است یانه .(برای یک فرضیه بی ارز ش ، نیرو خود را بیھوده ھدر […]

مشاوره

راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده

Posted on

راھنمای ھدفگذاری در مشاوره خانواده ۱– از امروز به مدت چھار روز و ھر روز به مدت ده دقیقه وقت خود را صرف ھدفگذاری کنید. (توجه :ھدفھای خود رادر دفترچه ای یادداشت کنید) ۲ – در ھنگام انجام این تمرین مرتباٌ از خود بپرسید، (اگر مطمئن بودم که به ھر خواسته ای خواھم رسید و […]

مشاوره

عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو

Posted on
عوامل مؤثر بر كيفيت گفتگو

عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو هنگامی که، آن چه شما شنیده ای، آن چیزی نیست که من گفته ام. عواملی وجود دارند که می توانند بر کیفی ت گفتگو تاثیر بگذا رند. چنان چه از تأثیر آنها آگاه باشید ، می توانید کیفیت گفتگو را بهبود بخشید، در غیر این […]

مشاوره

درمان اضطراب با هیپنوتیزم درمانی

Posted on
درمان اضطراب با هیپنوتیزم درمانی

درمان اضطراب با هیپنوتیزم درمانی اثر بخشی هیپنوتراپی در میزان اضطراب   چکیده سابقه و هدف: با توجه به شایع بودن و روند رو به رشد پدپدۀ اضطراب و گزارش‌های از موفقیت آمیز بودن درمان آن با هیپنوتراپی در بیماران‏ و کاستی‌های همچون کمبود پژوهش‌های تجربی در این زمینه در ایران این پژوهش انجام گرفته […]