مشاوره

مشاوره مدیریت برنامه ریزی

Posted on
مشاوره مدیریت برنامه ریزی

مشاوره مدیریت برنامه ریزی   مدیریت با برنامهریزی شروع میشود. مدیر خوب با برنامه ریزی خوب شروع میکند. و برنامه ریزی خوب از خیلی نقصها و مشکلات جلوگیری میکند بدون برنامه هیچوقت موفق نخواهید شد. حتی اگر هم موفق شوید به هدفی برسید احتمالاً تصادفی و شانسی بوده است و دیگر تکرار نخواهد شد. اول […]

مشاوره

روش های درمان بیش فعالی

Posted on
روش هاي درمان بیش فعالی

روش های درمان بیش فعالی اگرچه در حا ل حاضر درمان قطعی برای این اختلال مذکور مشخص نشده اما می توان با مراجعه به تیم های روانپزشکان و روانشناسان که با بهره مندی از روش های دارودرمانی، رفتاردرمانی و اصلاح شناختی رفتاری به بهبود رفتارهای اجتماعی، تحصیلی و روابط خانوادگی کودک و نوجوان می پردازند […]

مشاوره

تنبیه بدنی بچه را پرخاشگر می کند

Posted on
تنبیه بدنی بچه را پرخاشگر می کند

تنبیه بدنی بچه را پرخاشگر می کند     یکی از مکانیزم دفاعی کودکان و حتی افراد بالغ در برابر حوادث، پرخاشگری است . فرد ناموفق و در مواردی ناکام با واکنشی چون پرخاشگری، می خواهد حفاظی تدافعی برای خود بسازد . به رغم این که پرخاشگری رفتار مطلوبی است در روند رشد طبیعی کودکان، […]

مشاوره

مشاوره ماهیت پرخاشگری

Posted on
مشاوره ماهیت پرخاشگري

مشاوره ماهیت پرخاشگری   همه کودکان و بزرگتر ها سطوحی از رفتار پرخاشگرانه را نشان می دهند . این رفتار معمولا در سنین اولیه زندگی آشکار می شود . اگرچه نمی توانیم بگوییم که کودکان خردسال احساس خشم را به همان صورت کودکان بزرگتر و بزرگسالان تجربه می کنند، اما پژوهش ها نشان داده اند […]

مشاوره

مشاوره پوشش و لباس

Posted on
مشاوره پوشش و لباس

مشاوره پوشش و لباس   ما در همان ۵ ثانیه اولی که با دیگران مواجه می شویم، تصویر واضحی از آنها در ذهنمان نقش می بندد و متخصصین به این نتیجه رسیده اند که در ۵ دقیقه بعد از آن نیز ۵۰ درصد تأثیر بیشتری چه مثبت و چه منفی از دیگران دریافت می کنیم. […]

مشاوره

مشاوره معرفی شغل مان به صورت حرفه ای

Posted on
مشاوره معرفی شغل مان به صورت حرفه ای

مشاوره معرفی شغل مان به صورت حرفه ای   برخی از افراد دوست ندارند که شغل خود را به دیگران بگویند و بعضی ها حتی ناراحت نیز می شوند اما این نوع برخورد، روند گفتگو را مختل می کند و موجب مانعی بر سر گفتگو می شود. بهتر است در چند جمله کوتاه به طرف […]

مشاوره

ترس از بی اعتنایی و تحویل نگرفتن

Posted on
ترس از بی اعتنایی و تحویل نگرفتن

ترس از بی اعتنایی و تحویل نگرفتن   یکی دیگر از موانع شروع کردن صحبت، ترس از بی اعتنایی و تحویل نگرفتن از جانب دیگران است. این ترس باعث می شود تا نتوانیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم. در ذهن خود به این فکر می کنیم که شروع صحبت با دیگران ریسک دارد و چون […]

مشاوره

جاه طلبی مثبت

Posted on
جاه طلبی مثبت

جاه طلبی مثبت   هر چیزی که بد باشد، عکس آن خوب است، پس آرزو داشتن، بسیار خوب و بجاست. سعی کنید همیشه سرشار از آرزوهای سازنده و مفید باشید، بلندپروازی کنید و خودتان را در شرایط آرمانیای که دوست دارید تصور کنید. حتی میتوانید برای اینکه آرزوهای منسجمی داشته باشید و آنها را خوب […]

مشاوره

بیخیال

Posted on
بیخیال

بیخیال     انگیزه چیزی غیر از آرزو است. انگیزه را میتوان به صورت جمعی ایجاد کرد، ولی آرزو را خیر. همچنین انگیزه از آرزو منسجمتر، روشنتر و عملیاتیتر است و به لحاظ روانی شدت تأثیر بیشتری از آرزو دارد. ممکن است فردی برای انجام کاری آرزو داشته باشد، ولی انگیزه لازم برای شروع به […]

مشاوره

مطالعه کردن

Posted on
مطالعه کردن

مطالعه کردن   مطالعه کردن یکی از شاهراههای رشد فردی و در نهایت رشد سازمانی و جامعه است. کشور ما به علل گوناگون، سرانه مطالعه بسیار پایینی دارد که باعث تأسف است. بخشی از عدم اقبال عمومی به مطالعه به خاطر این است که فرد احساس خوب نسبت به مطالعه کردن ندارد. چه بسیار کتابها […]