مشاوره

آغاز تدریجی مراحل عمل

Posted on
آغاز تدريجي مراحل عمل

آغاز تدریجی مراحل عمل   تصمیم گیری درباره کاهش میزان استرس، به خودی خود تنش زا می باشد. چنانچه یک برنامه کنترل استرس با وجود هزینه های زیاد، با شکست مواجه شود، میزان استرس افزایش یافته و افراد شکست کننده در برنامه کنترل استرس نیز دچار تضعیف روحیه خواهند شد؛ لذا برای جلوگیری از این […]

مشاوره

بررسی مشاغل

Posted on
بررسي مشاغل

بررسی مشاغل بعضی از مشاغل به طور ذاتی استرس زاتر از مشاغل دیگر هستند. شغل ها در سطوح مختلف و در سلسله مراتب یک سازمان، هر یک دارای عوامل استرس زای منحصر به فردی هستند. وقتی می خواهید بدانید که آیا یک شغل برای شما مناسب است یا نه، به میزان استرس آن شغل توجه […]

مشاوره

ذهن خود را باز بگذارید

Posted on
ذهن خود را باز بگذاريد

ذهن خود را باز بگذارید   هنگامی که شما طرحها و مباحث ههای زیادی دارید و هر یک از آنها، سعی دارند تا توجه شما را به خود جلب کنند، برایتان بسیار سخت خواهد بود که به همه آنها، به طور مرتب، بپردازید. بسیاری از مردم، گزارش می کنند که یک مورد استرس زا، آنها […]

مشاوره

گرم کردن و خنک کردن

Posted on
گرم كردن و خنك كردن

گرم کردن و خنک کردن   افراد پرکار دوست دارند چند لحظه استراحت کنند. اما چند لحظه استراحت همیشه جواب مساله نیست. اگر از دیسکت رایانه، کپی نگیریم، وقتی سخت افزار ما از کارش باز بماند، دیوانه خواهیم شد. اگر روزی دو مرتبه، با نخ، دندانمان را پاک نکنیم، مجبور خواهیم شد سه ساعت در […]

مشاوره

تناسب اندام چه نقشی دارد

Posted on
تناسب اندام چه نقشي دارد

تناسب اندام چه نقشی دارد   این یک حقیقت پزشکی است که افرادی که تناسب بدنی دارند، نسبت به افراد ضعیف تر ظرفیت بالاتری برای تحمل استرس دارند. اگر شما از نظر بدنی قوی هستید، می توانید عکس العمل های مناسب تری نسبت به تغییرات فیزیکی، روانی و محیطی، نشان دهید. طبق نظر فیزیولوژیست ها، […]

مشاوره

زمانی برای تنهایی

Posted on
زماني براي تنهايي

زمانی برای تنهایی   خود را ابراز کنید. از روی صداقت به اعضاء خانواده بگویید که نیاز به یک تنهایی کوتاه مدت برای کسب انرژی دارید. به بچه های کوچک خود توضیح دهید که آنها را بسیار دوست دارید، اما گاهی هم نیاز به تنهایی دارید. این باعث می شود تا بدانید کدام یک از […]

مشاوره

تمریناتی برای کاهش استرس

Posted on
تمريناتي براي كاهش استرس

تمریناتی برای کاهش استرس   ۱ -تمریناتی برای کاهش استرس  خود را سازمان دهید. برای این که استرس خود را به روش اثربخشی اداره نمایید، باید از روشهای مناسب تخصیص زمان و انرژی برای انجام کارها بهره گیرند. ۲ – تمریناتی برای کاهش استرس  با نظارت بر افراد و اشیای اطراف خود بر خویشتن مسلط […]

مشاوره

نکات مهم در تعیین مرز

Posted on
نکات مهم در تعیین مرز

نکات مهم در تعیین مرز   ۱- خودآگاهی: باید ببیند مرزهایتان کجاها قوی و کجاها ضعیف هستند و کجاها اصلاً وجود ندارند. چند مرز تازه برای خودتان بگذارید. چه کارهایی را دوست ندارید اطرافیانتان در برخورد با شما انجام بدهند یا چه حرفهایی را بزنند؟ ۲- آگاهی دهید: دیگران را درمورد رفتارها و حرفهای غیرقابلقبولشان […]

مشاوره

مراحل تعیین مرز

Posted on
مراحل تعیین مرز

مراحل تعیین مرز   ۱- تصمیم بگیرید که چه چیزی از دیگران می خواهید و آنها چگونه رفتاری باید با شما داشته باشند. ۲- سپس مرزهای مطلوب خود را تعیین و به اطلاع دیگران برسانید. ۳- سپس پیامدهایی را در صورت تجاوز به مرزهای خود تعیین کرده و آنها را قاطعانه به مرحله اجرا گذارید. […]

مشاوره

تعیین مرزها

Posted on
تعیین مرزها

تعیین مرزها   هیچ فردی سزاوار آن نیست که مورد بی احترامی و بد رفتاری قرار گیرد. اما این وظیفه خود فرد است که با مشخص ساختن مرزهای شخصی از حریم امن خود در برابر تجاوز و هجوم دیگران محافظت کند. تعیین مرزها بیانگر آنست که شما فردی مسئولیت پذیر و بالغ بوده و خواستار […]