ذهن خود را باز بگذاريد

ذهن خود را باز بگذارید

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

ذهن خود را باز بگذارید   هنگامی که شما طرحها و مباحث ههای زیادی دارید و هر یک از آنها، سعی دارند تا توجه شما را به خود جلب کنند، برایتان بسیار سخت خواهد بود که به همه آنها، به طور مرتب، بپردازید. بسیاری از مردم، گزارش می کنند که یک مورد استرس زا، آنها […]

گرم كردن و خنك كردن

گرم کردن و خنک کردن

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

گرم کردن و خنک کردن   افراد پرکار دوست دارند چند لحظه استراحت کنند. اما چند لحظه استراحت همیشه جواب مساله نیست. اگر از دیسکت رایانه، کپی نگیریم، وقتی سخت افزار ما از کارش باز بماند، دیوانه خواهیم شد. اگر روزی دو مرتبه، با نخ، دندانمان را پاک نکنیم، مجبور خواهیم شد سه ساعت در […]

تناسب اندام چه نقشي دارد

تناسب اندام چه نقشی دارد

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

تناسب اندام چه نقشی دارد   این یک حقیقت پزشکی است که افرادی که تناسب بدنی دارند، نسبت به افراد ضعیف تر ظرفیت بالاتری برای تحمل استرس دارند. اگر شما از نظر بدنی قوی هستید، می توانید عکس العمل های مناسب تری نسبت به تغییرات فیزیکی، روانی و محیطی، نشان دهید. طبق نظر فیزیولوژیست ها، […]

زماني براي تنهايي

زمانی برای تنهایی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

زمانی برای تنهایی   خود را ابراز کنید. از روی صداقت به اعضاء خانواده بگویید که نیاز به یک تنهایی کوتاه مدت برای کسب انرژی دارید. به بچه های کوچک خود توضیح دهید که آنها را بسیار دوست دارید، اما گاهی هم نیاز به تنهایی دارید. این باعث می شود تا بدانید کدام یک از […]

تمريناتي براي كاهش استرس

تمریناتی برای کاهش استرس

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

تمریناتی برای کاهش استرس   ۱ -تمریناتی برای کاهش استرس  خود را سازمان دهید. برای این که استرس خود را به روش اثربخشی اداره نمایید، باید از روشهای مناسب تخصیص زمان و انرژی برای انجام کارها بهره گیرند. ۲ – تمریناتی برای کاهش استرس  با نظارت بر افراد و اشیای اطراف خود بر خویشتن مسلط […]

نکات مهم در تعیین مرز

نکات مهم در تعیین مرز

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

نکات مهم در تعیین مرز   ۱- خودآگاهی: باید ببیند مرزهایتان کجاها قوی و کجاها ضعیف هستند و کجاها اصلاً وجود ندارند. چند مرز تازه برای خودتان بگذارید. چه کارهایی را دوست ندارید اطرافیانتان در برخورد با شما انجام بدهند یا چه حرفهایی را بزنند؟ ۲- آگاهی دهید: دیگران را درمورد رفتارها و حرفهای غیرقابلقبولشان […]

مراحل تعیین مرز

مراحل تعیین مرز

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

مراحل تعیین مرز   ۱- تصمیم بگیرید که چه چیزی از دیگران می خواهید و آنها چگونه رفتاری باید با شما داشته باشند. ۲- سپس مرزهای مطلوب خود را تعیین و به اطلاع دیگران برسانید. ۳- سپس پیامدهایی را در صورت تجاوز به مرزهای خود تعیین کرده و آنها را قاطعانه به مرحله اجرا گذارید. […]

تعیین مرزها

تعیین مرزها

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

تعیین مرزها   هیچ فردی سزاوار آن نیست که مورد بی احترامی و بد رفتاری قرار گیرد. اما این وظیفه خود فرد است که با مشخص ساختن مرزهای شخصی از حریم امن خود در برابر تجاوز و هجوم دیگران محافظت کند. تعیین مرزها بیانگر آنست که شما فردی مسئولیت پذیر و بالغ بوده و خواستار […]

مشاوره و مذاکره با دانش آموز نامنظم

مشاوره و مذاکره با دانش آموز نامنظم

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

مشاوره و مذاکره با دانش آموز نامنظم   معلم می تواند در برابر دانش آموز نامنظم از شیوه ی صحبت آرام استفاده کندکه بر اساس شیوه های مشاوره ولفگا نگ و گلیکمن می باشد ، در این روش معلم , مشاوره می کندچون دانش آموز در کلاس او بی نظمی کرده و معلم می داند […]

روش هاي افزایش انضباط در بین دانش آموزان

روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان   دشواری کنترل دانش آموزان با توجه به ویژگی های سنی آنها روز به روز روبه افزایش است . بسیاری از معلمان و مدیران از برخورد با مسائل انضباطی دانش آموزان احساس ناتوانی می کنند و به طور معمول ممکن است برخورد های نامناسبی با این رفتار […]