علائم هشدار دهنده ورزشي

علائم هشدار دهنده ورزشی

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره

علائم هشدار دهنده ورزشی شما باید از مشکلات بالقوه ای که هنگام ورزش کردن، به وجود می آیند، آگاه شوید؛ به ویژه اگر بعد از سال ها وقفه، ورزش را شروع کرده باشید. هر یک از علائم زیر، به عنوان علائم هشدار دهنده ای هستند که شما، بایستی ورزش را متوقف کرده و به پزشک […]

هر نوع ورزشي مفيد است

هر نوع ورزشی مفید است

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

هر نوع ورزشی مفید است هر نوع ورزشی مفید است برای بدن ، ورزش های هوازی، به دو شیوه، صورت می پذیرند: ورزش های مداوم؛ مانند قدم زدن یا دویدن و ورزش های متناوب و دوره ای؛ مانند تنیس. اگر شما وسایلی را براین این ورزش ها تهیه کرده اید و هنوز تناسب اندام به […]

تندرست بودن به چه معناست؟

تندرست بودن به چه معناست؟

Posted on ۲ CommentsPosted in مشاوره

تندرست بودن به چه معناست؟ چندین شاخص برای تندرستی وجود دارد: انعطاف پذیری عملکرد خوب ماهیچه ای تحمل قلبی تنفسی همه این موارد سه جزء مهم هستند، اما تحمل فشار قلب و ریه، مه متر از بقیه موارد است. برای کسب اطمینان از اینکه آیا از قلب و ری ههای خود به حد کافی کار […]

توصيه مهم براي رسيدن به آرامش دروني

توصیه مهم برای رسیدن به آرامش درونی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

توصیه مهم برای رسیدن به آرامش درونی ۱ خداوند را ستایش کنید و همواره از گناهان مختلف مخصوصاً گناهان کوچک بیم داشته باشید. ۲ به همه ی عقاید احترام بگذارید. ۳ به دیگران عشق بورزید. ۴ محیط خود را سلامت و بهداشتی نگه دارید. ۵ بینوایان را دستگیری کنید. به گدا پول ندهید. فقط او […]

استرس و راههاي مبارزه با آن

استرس و راههای مبارزه با آن

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره

استرس و راههای مبارزه با آن استرس چیست؟ ازبسیاری جهات استرس مانند عشق است که هر کس آن را به گونه ای درک می کند و خودش را از راه های عجیب نشان می دهد. در یک کلام، استرس نیرویی قوی است که قادر است خوبی ها و بدی های بسیاری را سبب شود. از […]

راه رسیدن به خودباوری بیشتر

راه رسیدن به خودباوری بیشتر

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره

راه رسیدن به خودباوری بیشتر   خاموش کردن ندای درون اغلب اوقات ندای درون ما صحبتهایی میکند که خوشایند نیست و دائم مواردی را به ما یادآور ی کند که درست نیستند و درعینحال منفی هم هستند بنابراین بهتر است به آن توجه نکنید و به حرفهایش گوش ندهید و سعی کنید بابیان جملات تأکیدی […]

فرد خودشیفته چه کسی هست؟

فرد خودشیفته چه کسی هست؟

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

فرد خودشیفته چه کسی هست؟ فرد خودشیفته کسی هست که تنها و تنها به خودش اهمیت میدهد و ارزشی برای دیگران قائل نیست. این فرد احساس میکند از همه بالتر هست، معمول این افراد داری عزتنفس و اعتمادبهنفس پایینی تری هم هستند و دچار یک توهم هستند که احساس میکنند ازهرجهت بر دیگران برتری دارند، […]

مشاوره خانواده ایجاد رابطه حسنه

مشاوره خانواده ایجاد رابطه حسنه

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

مشاوره خانواده ایجاد رابطه حسنه: مشاوره خانواده ایجاد رابطه حسنه : گام مهم در مصاحبه مشاوره ای ،برقراری رابطه حسنه بین مشاور وفرد است که بدان وسیله فرد نسبت به جلسه مشاوره و نیز مشاور اعتماد کند.اگر رابطه حسنه باشد مشکل فرد مطرح می شود وسپس راه حلی برای آن جستجو می شود.رابطه حسنه،یکی از […]

عادت های شادی

عادت های شادی

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره

عادت های شادی احتماالً در این فکر هستید که دقیقاً چه اقدامات روزانه ای هستند که شما را شادتر میکنند؟ چیزی که تحقیقات و مقاالت روانشناسی مثبت به ما می گوید این است که شما می توانید از طریق چند تمرین که هم بسیار ساده هستند و هم انجام دادن آنها آسان است، مغزتان را […]

جستجوی شادی چیست؟

جستجوی شادی چیست؟

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره

جستجوی شادی چیست؟ ین سوال بسیار مهمی است. بنیانگذاران این پژوهش آمریکایی می خواستند محیط و زمینهای را فراهم کنند که افراد بتوانند به دنبال شادی یا هر چیزی که برایشان به معنای صلح و آرامش نسبی است بروند. آنها تالش نکردند که خود شادی را تضمین کنند. بلکه فقط مکانی را فراهم کردند که […]