ريشه ها ي اختلال ياد گيري

ریشه ها ی اختلال یاد گیری

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره

ریشه ها ی اختلال یاد گیری انواع زیاد ی از عملکرد های غیرعاد ی مغز وجود د ارند که می توانند منجر به یک اختلال یاد گیری شوند که تاکنون تغییرات و علل آن شناسایی و طبقه بند ی نشد ه اند . به طور مثال نارساخوانی از اختلالات یاد گیری ای است که روی […]

پنج راهكار اصولي براي متحول كردن زندگي (1)

پنج راهکار اصولی برای متحول کردن زندگی (۱)

Posted on ۲ CommentsPosted in مشاوره

پنج راهکار اصولی برای متحول کردن زندگی (۱) رشد و پیشرفت نتیجه ایجاد تغییر و تحول در زندگیست . اگر همچنان در وضعیت فعلی خود باقی بمانید، هیچ گاه به رشد و تعالی نمی رسید . شیوه ی تفکر و عملکرد خود را تغییر دهید تا بتوانید به کلیه اهداف خود دست پیدا کنی د. […]

چگونه فن بیان موثری داشته باشیم؟

چگونه فن بیان موثری داشته باشیم؟

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره

چگونه فن بیان موثری داشته باشیم؟ چطور می توانیم فن بیان موثری داشته باشیم و در ادامه چه تمری نهایی داشته باشیم تا فن بیان خوبی داشته باشیم و چطور فوق العاده صحبت کنیم! برای این که فن بیان موثری داشته باشیم و صحبت های ما فوق العاده باشد، نیاز است که دو شرط مهم […]