مشاوره خانواده در تاثير طلاق

مشاوره خانواده در تاثیر طلاق

Posted on ۳ CommentsPosted in دسته‌بندی نشده

مشاوره خانواده در تاثیر طلاق چگونه می توان برای کاهش طلاق برنامه ریزی کرد؟ راهبردهای کاهش طلاق کدامند؟ مشاوره خانواده در تاثیر طلاق ۱ – توسعه آگاهی های زوجین نسبت به تاثیر روابط جنسی سالم در تقویت پیوندهای عاطفی و نشاط روحی و افزایش رضایتمندی از زندگی ۲ – افزایش آگاهیهای زوجین در زمینه احکام […]

عوامل مؤثر بر كيفيت گفتگو

عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره

عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو هنگامی که، آن چه شما شنیده ای، آن چیزی نیست که من گفته ام. عواملی وجود دارند که می توانند بر کیفی ت گفتگو تاثیر بگذا رند. چنان چه از تأثیر آنها آگاه باشید ، می توانید کیفیت گفتگو را بهبود بخشید، در غیر این […]

درمان اضطراب با هیپنوتیزم درمانی

درمان اضطراب با هیپنوتیزم درمانی

Posted on Leave a commentPosted in مشاوره

درمان اضطراب با هیپنوتیزم درمانی اثر بخشی هیپنوتراپی در میزان اضطراب   چکیده سابقه و هدف: با توجه به شایع بودن و روند رو به رشد پدپدۀ اضطراب و گزارش‌های از موفقیت آمیز بودن درمان آن با هیپنوتراپی در بیماران‏ و کاستی‌های همچون کمبود پژوهش‌های تجربی در این زمینه در ایران این پژوهش انجام گرفته […]

برنامه روزانـه ايام تحصيل و اشتغال

برنامه روزانـه ایام تحصیل و اشتغال

Posted on ۲ CommentsPosted in کودک

به مجموعه فعالیت هایی گفته میشود که توسط تـیم تخصـصی (برنامـه مراقبـت) و بـا  درنظرگرفتن نظرات فرزندان برای اجرا در ایام تحصیل اشتغال تدوین می شود. برخی فعالیت های ضروری و مهم به این شرح است: بیدارکردن فرزندان در مراکز نگهداری بهتر است قبـل از طلـوع آفتـاب و در  کمـال آرامش انجام شود. به منظور  […]

پرخاشگري چيست؟

پرخاشگری چیست؟

Posted on ۴ CommentsPosted in کودک

پرخاشگری چیست؟ اگر رفتاری که متوجه شماست حس پرخاشگری در خود دارد، در آنصورت آن پرخاشگری است . سن کودک را مد نظر داشته باشید: وقتی که یک کودک دو ساله بطرف شما می دود و جیق می زند این رفتار با وقتی که یک پسر نوجوان بـه طـرف شـمامی دود و فریاد می زند […]

تفاوت هاي ناشي از جنسيت

تفاوت های ناشی از جنسیت

Posted on ۱ CommentPosted in مشاوره ازدواج

تفاوت های ناشی از جنسیت تفاوت های ناشی از جنسیت در گفتگو، اغلب اوقات باعث ایجاد تعارض و سوء تفاهم در بین زنان و مردان می شود. گاهی به نظر می رسد که دو شیوه مکالمه ای مجزا وجود دارد، شیوه مردانه و شیوه زنانه ! هر چه این تفاوت ها را بهتر بشناسیم، می […]

ناهنجاري هاي رفتاري كودكان

ناهنجاری های رفتاری کودکان

Posted on ۱ CommentPosted in کودک

ناهنجاری های رفتاری کودکان درک توقعاتی که از شما بعنوان اولیاء وجود دارد تربیت کودک برای هر فرد تحت هر شرایطی آسان نیست. کمبود وقت و توان، امکانات مالی، می تواند باعث شود که در بسیاری مواقع احساس کنید قدری تحت فشار و دلواپس هستید. ولی اگـر عـلاوه بـرای ایـنمشکلات، فرزندتان هم از ناهنجاری های […]