پيشگيري از وقوع استبداد و خودكامگي

پیشگیری از وقوع استبداد و خودکامگی

Posted on Posted in مشاوره

پیشگیری از وقوع استبداد و خودکامگی

 

-۱ یک رهبر هر چند رسالتی مهم و بلند مرتبه بر عهده داشته باشد،
باز هم هیچ مرجع و مقامی نیست که بتواند او را از خطا و اشتباه مصون
بدارد. اشتباه کردن یک ویژگی کاملاً انسانی است و یک رهبر به محض
این که این اصلی بدیهی را (یعنی احتمال خطا کردن خودش را ) نفی کند،
این شک را برمی انگیزد که او در تدارک پیمودن راه استبداد و خودکامگی
است.

۲-اگر به نام یک « آرمان » یا « عقیده » برای دگراندیشی مجازات
تعیین شود (آشکار یا نهان ) و به هر انتقادی برچسب خیانت زده شود،
می توان نتیجه گرفت که یا آن آرمان به قدرتی تعلّق دارد که در حال
اضمحلال (و از دیدگاه تاریخی نادرست ) است و یا این که این آرمان به
خودی خود مترقی و زیباست، ولی کسانی به نام آن و یا خرج کردن از
کیسه آن می خواهند آزادی را قتل عام کنند . در چنین حالتی روشن است که
آرمان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و در پوشش حمایت از آن، علیه آرمان حرکت می کنند و در واقع آرمان و عقیده در دست دشمن چون اسیری
گشته که به وسیله آن با جگیری می کند.

-۳ هر رهبری که خود را از متن مردم متمایز کند و خود را (در لفافه
یا به وضوح) برتر و یا بالاتر از آنان بداند و به رأی آن ها وقعی ننهد، قانون
بقای آن مردم را زیرپا گذاشته است . هم چنان که حاکم م ستبد و خودکامه
نیز همواره این قانون را می شکند. کسی که تلاش دارد تا حقوق اساسی
مردم را به آن ها بازگرداند در حقیقت از آرمان و عقیده حمایت کرده است تا
قدرت به حق خودش را بازیابد.

-۴ افسانه پردازی پیرامون مردگان بسیار آسان است چرا که آن ها
دیگر هیچ اشتباهی ر ا مرتکب نمی شوند، اما اسطوره سازی برای زندگان
همراه با خطر کردن و بسیار زیانبار است زیرا امکان دارد که امر بر آن ها
مشتبه شود و به جای حمایت از آرمان ها، در راه حفظ مقام و موقعیت خود،
آرمان ها را به فراموش بسپارند.

 

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *