نکات مهم در تعیین مرز

نکات مهم در تعیین مرز

Posted on Posted in مشاوره

نکات مهم در تعیین مرز

 

۱- خودآگاهی: باید ببیند مرزهایتان کجاها قوی و کجاها ضعیف هستند و کجاها اصلاً وجود ندارند.
چند مرز تازه برای خودتان بگذارید. چه کارهایی را دوست ندارید اطرافیانتان در برخورد با شما
انجام بدهند یا چه حرفهایی را بزنند؟
۲- آگاهی دهید: دیگران را درمورد رفتارها و حرفهای غیرقابلقبولشان مطلع کنید. به آنها کمک
کنید بفهمند چطور میتوانند به مرزهای جدید شما احترام بگذارند. بدون مقصر کردن کسی
حرفهایتان را بزنید. مرزهایتان را به زبان بیاورید.

نکات مهم در تعیین مرز
نکات مهم در تعیین مرز

۳- درخواست کنید: به دقت و با آرامش به هر فرد بگویید که دوست دارید چه بگویند یا چه کاری
کنند. آنها را به احترام گذاشتن به خودتان متعهد کنید.
۴٫ پیگیری کنید: پیشرفت آنها در برخورد با خودتان را به اطلاع آنها برسانید. به یاد دادن و تشویق
آنها ادامه دهید. به آنهایی که به مرزهایتان احترام میگذارند، پاداش دهید.

۵٫ هشدار دهید: به آنها درمورد عواقب احتمالی نادیده گرفتن مرزهایتان هشدار دهید.
۶٫ عواقب: اگر آنچه انتظار داشتید انجام نشد، عواقب کار را اجرا کنید. عواقبی تعیین کنید که بر فرد
مقابل اثر بیشتری داشته باشد تا خودتان.
۷٫ به مرزهای دیگران احترام بگذارید: به مرزهای دیگران تجاوز نکنید. مرزهای آنها را شناخته و به آنها
احترام بگذارید.

نکات مهم در تعیین مرز
نکات مهم در تعیین مرز

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *