مشاوره و مذاکره با دانش آموز نامنظم

مشاوره و مذاکره با دانش آموز نامنظم

Posted on Posted in مشاوره

مشاوره و مذاکره با دانش آموز نامنظم

 

معلم می تواند در برابر دانش آموز نامنظم از شیوه ی صحبت آرام استفاده کندکه بر اساس شیوه های
مشاوره ولفگا نگ و گلیکمن می باشد ، در این روش معلم , مشاوره می کندچون دانش آموز در کلاس او
بی نظمی کرده و معلم می داند در آن هنگام دانش آموز مشغول چه کاری است و آن شرایط را به
خوبی می شناسد معلم د ر مشاوره می تواند از نظرات دانشمندانی چون گلاسر، ردل و … استفاده کند

مشاوره و مذاکره با دانش آموز نامنظم
مشاوره و مذاکره با دانش آموز نامنظم

این دانشمندان تأکیدکرده اند که در بازبینی بی انضباطی دانش آموز باید موقعیت فعلی وی در نظر
گرفته شود در این هنگام معلم نباید از انتقاد زیاد استفاده کند چون باعث می شود دانش آموز حالت
تدافعی به خود بگیرد و بهانه های بیشتری بتراشد . معلم باید از طریق مذاکره ای صریح به دانش آموز
بفهماند کارش تا چه اندازه زشت بوده است و بازنده ی اصلی نیز خود دانش آموز است و اگر این رفتار

نامطلوب راترک کند سود زیادی خواهد کرد . برای این کار معلم باید طبق نظر گلاسر وارد شود برای مثال از شاگرد می پرسد

چرابه این کار(بی نظمی)پیشنهاد شدی و به بهانه تراشی های وی توجه چندانی نمی کند در واقع معلم اعتقاد خودش راکه رفتاری هر قدر هم غیر قابل

قبول و نامطلوب باشد هدف داراست اعلام می کند این همان نکته ای است که گلاسر به آن تأکید
دارد

مشاوره و مذاکره با دانش آموز نامنظم
مشاوره و مذاکره با دانش آموز نامنظم

 

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *