مشاوره

مشاوره معرفی شغل مان به صورت حرفه ای

مشاوره معرفی شغل مان به صورت حرفه ای

مشاوره معرفی شغل مان به صورت حرفه ای

 

برخی از افراد دوست ندارند که شغل خود را به دیگران بگویند و بعضی
ها حتی ناراحت نیز می شوند اما این نوع برخورد، روند گفتگو را
مختل می کند و موجب مانعی بر سر گفتگو می شود.
بهتر است در چند جمله کوتاه به طرف مقابل بگویید که چه کاره اید
و ضمن آن، تا می توانید اطلاعات رایگان ارائه دهید تا او بتواند از آنها
استفاده کند.

مشاوره معرفی شغل مان به صورت حرفه ای
مشاوره معرفی شغل مان به صورت حرفه ای

بیشتر افراد وقتی به هم می رسند در همان سؤالات ابتدایی از شغل
یکدیگر می پرسند اما اشخاص زیرک اینگونه سؤالشان را مطرح نمی
کنند بلکه به جای اینکه از کسی بپرسند «شما چه کاره هستید؟ »
بپرسید: «بیشتر ساعات روزتان را چگونه می گذرانید؟ »
زمانی هم که از شما این سؤال را می پرسند، جوابی آماده داشته
باشید. سعی کنید که جواب را با یک کلمه ندهید. اگر در کار تجارت
هستید، از خود بپرسید: «کار من چه سودی می تواند برای این
شخص داشته باشد؟ »

مشاوره معرفی شغل مان به صورت حرفه ای
مشاوره معرفی شغل مان به صورت حرفه ای

مثاً اگر در یک آژانس معامات ملکی کار می کنید، نگویید: «من کارمند
آژانس معامات ملکی هستم ». به جای آن بگویید: «کار ما این است که
به مردم کمک می کنیم تا خانه مورد علاقه شان را پیدا کنند .»
به جای اینکه بگویید: «من مربی هنرهای رزمی هستم »، بگویید «من
به دیگران کمک می کنم که راه مبارزه و دفاع از خود را بیاموزند .

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii