مشاوره

مشاوره ماهیت پرخاشگری

مشاوره ماهیت پرخاشگري

مشاوره ماهیت پرخاشگری

 

همه کودکان و بزرگتر ها سطوحی از رفتار پرخاشگرانه را نشان می دهند . این رفتار معمولا در سنین
اولیه زندگی آشکار می شود . اگرچه نمی توانیم بگوییم که کودکان خردسال احساس خشم را به همان
صورت کودکان بزرگتر و بزرگسالان تجربه می کنند، اما پژوهش ها نشان داده اند که برخی از حالت
های چهده ای که معمولاً با خشم همراه هستند در کودکان چهار ماهه نیز دیده می شوند

مشاوره ماهیت پرخاشگری
مشاوره ماهیت پرخاشگری

اگرچه
ممکن است کودکان خردسال تر هنگامی که رویداد ناخوشایندی برایشان اتّفاق می افتد (برای مثال،
هنگامی که شیشه شیر را از دهان یک نوزاد می گیرید ) ناخرسندی نشان می دهند، حالت های آن
ها توسط مشاهده گران با اطمینان به عنوان خشم طبقه بندی نمی شود . زمانی که نوزادان هفت ماهه
می شوند، کودکان بزرگتر برای برقراری ارتباط با آن ها از خشم استفاده می کنند . این کودکان به
چهره مادرشان نگاه می کنند، حتّی اگر مادر علت عصبانیت آن ها نباشد . بنابراین، به نظر می رسد که
کودکان تلاش می کنند از حالت های چهره ای برای انتقال احساسشان به دیگران استفاده کنند.

مشاوره ماهیت پرخاشگری
مشاوره ماهیت پرخاشگری

هنگامی که کودکان یک ساله می شوند، اکثریت آن ها قادر به انجام برخی از اعمال تلافی جویانه
هستند. زمانی که دو ساله می شوند، بسیاری از آن ها قشقرق به پا می کنند به طوری که درگیری
برای خود مختاری به موضوع اصلی زندگی شان تبدیل می شود .

در این سن، کودکان همچنین به اموال شخصی خود علاقه مند شده و تلاش می کنند آن ها را از دسترس همسالانی که به آن ها
علاقه نشان می دهند دور نگه دارند .

در این سن، (در خلال تعامل با همسالان ) درگیری نسبتاً رایج
است و می تواند به وسیله عوامل متفاوتی ما نند علاقه دو کودک به بازی با یک اسباب بازی ایجاد
گردد.

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii