مشاوره

مشاوره خانواده ایجاد رابطه حسنه

مشاوره خانواده ایجاد رابطه حسنه

مشاوره خانواده ایجاد رابطه حسنه:

مشاوره خانواده ایجاد رابطه حسنه : گام مهم در مصاحبه مشاوره ای ،برقراری رابطه حسنه بین مشاور وفرد است که بدان وسیله فرد نسبت به
جلسه مشاوره و نیز مشاور اعتماد کند.اگر رابطه حسنه باشد مشکل فرد مطرح می شود وسپس راه حلی
برای آن جستجو می شود.رابطه حسنه،یکی از اجزای عاطفی ضروری در مشاوره محسوب می شود.گوش
کردن فعال ارتباط چشمی،توجه به مطالب مراجع از اساسی ترین نکات در این مرحله است که به بزرگترین
دستاورد،یعنی اعتماد منجر می شود.

مشاوره خانواده ایجاد رابطه حسنه
مشاوره خانواده ایجاد رابطه حسنه

رازداری :

عامل مهم دیگری که در موفقیت مشاوره اهمیت دارد راز داری ویا پنهان نگهداشتن مطالب مطرح شده در
جلسات مشاوره است.مشاوره دهنده در جلسه اول ضرورت دارد به مراجع اطمینان دهد که مطالب او کاملا
محرمانه خواهد بود(به استثنای موارد خاص که بیم صدمه زدن به خود فرد یا دیگری می رود)و بدون اجازه
او در این زمینه صحبتی نخواهد شد.

پذیرش غیر شرطی :

احترام بدون قید وشرط به فرد و توجه به احساسات و افکار اوباعث مشارکت فعال فرد و طرح مشکل در
جلسه مشاوره می شود.در عین حال که مشاور،فردرا به عنوان یک انسان ارزشمند می پذیرداما رفتار و افکار
نا مطلوب او جای بحث می گذارد و در مواقع مقتضی فرد را به تغییر افکار و رفتارهای نامطلوب تشویق می
کند.

مشاوره خانواده ایجاد رابطه حسنه
مشاوره خانواده ایجاد رابطه حسنه

درک فرد ومشکل او:

فهم درک فرد و موقعیت ،با شناخت روابط و رفتار و گفتار فرد امکان پذیر است.درک فرد عبارت از شناخت
مقاصد ،گفتار و رفتار اوست.فهم درک فرد و مشکل او به تلاش اشتراکی و متقابل نیازمند است که از طریق

گردآوری اطلاعات عمیق و موثق با استفاده از روشهای گوناگون و توجه دقیق به گفتار کلامی و غیرکلامی
فرد حاصل می شود.درک وفهم زمانی ممکن می شود که بتوانیم واقعیت را از دیدگاه او بنگریم و دنیا را
آنطور که او درک می کند دریابیم.

 

مشاوره خانواده ایجاد رابطه حسنه ، مشاوره اصلی خانواده ، گرمی بخشی به خانواده ، داشتن خانواده خوب

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *