مشاوره آسیب شناسی والد

مشاوره آسیب شناسی والد

Posted on Posted in مشاوره

مشاوره آسیب شناسی والد

والد سالم : انعطاف پذیر و دموکرات است . مجازات را متناسب با تخلف اعمال می کند . والد سالم با به وجود آوردن
محیطی شکوفا، باعث پیشرفت کودکان می شود . والد سالم با دادن مسئولیت به استقلال کودکان کمک می کند .
والد سالم، بالغ ساز است و حالات بالغانه را در کودکان پرورش می دهد و رفتارهای صحیح کودک را تشویق می
کند. والد سالم، ریاست را متناسب با استعداد و توانایی هایش برمی گزیند . والد سالم، می تواند به حالات دیگر
(مانند کودک یا بالغ ) تغییر کنند . والد سالم در محدوده اختیاراتش کار می کند و فقط در حوزه وظایفش، مسئولیت
می پذیرد.

مشاوره آسیب شناسی والد
مشاوره آسیب شناسی والد

والد ناسالم : انعطاف ناپذیر و مستبد است . مجازات سنگینی برای تخطی از قوانین وضع می کند . یک والد ناسالم به
کودکان دیگر اجازه رشد عقلی نمی دهد و با تصمیم گیری های مکرر برای کودک، آنها را وابسته خویش می ساز د .
والد ناسالم کودک ساز است و حتی دیگران را وادار به کودکی و تبعیت از خود می کند و از اشتباهات کودک
حمایت غیر منطقی می کند . علاقمند به فرمانروایی است و فکر می کند که بر همه چیز مسلط است و هر چیزی را
می تواند کنترل کند . والد ناسالم، نمی تواند به حالات دیگر (مانند کودک یا بالغ) تغییر کنند . این امر باعث می
شود همیشه جدی و خشک به نظر برسد . والد ناسالم یا دچار کمبود مسئولیت پذیری است و مسئولیتها را به گردن
دیگران می اندازد یا مسئولیت پذیری بیش از حد دارد و مسئولیت کارهای دیگران را بر عهده می گیرد.

مشاوره آسیب شناسی والد
مشاوره آسیب شناسی والد

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *