لکنت زبان چیست؟

لکنت زبان چیست؟

Posted on Posted in مشاوره

لکنت زبان چیست؟

لکنت
زبان مشکلی گفتاری حرکت ی است که به دلایل ناشناخته ا ی به وجود می آید و علت دقیق و
مشخصی ندارد . می توان گفت که تربیت بد، اضطراب، کم هوش ی و … در برو ز آن تأثیر ندارد . فراوان ی
ابتلا به لکنت در پسران نسبت به دختران سه به یک است و با افزا یش سن، ا ین عدم تن اسب افزا یش
می یابد.

لکنت زبان چیست؟
لکنت زبان چیست؟

انواع متفاوتی دارد که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود: « لکنت زبان » اختلال

۱٫ تکرار صداها مثل (گ گ گ گریه)، تکرار سیلاب ها مثل (گر گر گر
گربه)، تکرار کلمات مثل (گربه گربه گربه ) و بالاخره تکرار عبارات (گربه ی زرد گربه ی زرد
گربه ی زرد آمد).
۲٫ توقف ها و مکث های بی جا و نامتناسب بین صداها و کلمات
۳٫ کش دادن و امتداد کلمات (م ن) و …

لکنت زبان چیست؟
لکنت زبان چیست؟

دلایل بروز لکنت زبان در کودکان، تا کنون بطور دق یقی روشن نشده است. اما آنچه تا حدود ی مشخص
است، آن است که لکنت نمی تواند علت واحدی داشته باشد . بلکه همواره معلول علت بدنی، عاطفی،
ژنتیکی ، اجتماعی و یا ترکیب ا ین عوامل است . بسیاری از افراد ی که لکنت زبان دارند د چار ب عض ی از
ناراحتیهای عصب ی و ناسازگار ی های اجتماع ی هستند . اما تشخ یص ا ینکه آ یا ا ینگونه ناراحتی های روانی
علت لکنت زبان است و یا لکنت خود حاصل حالات و فشارها ی ناشی از اختلالات روان ی است،

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *