فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده

فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده

Posted on Posted in مشاوره

فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده

۱– ابتدا خواسته خود را مشخص کنید .(دقیق باشید!روشنی بیان نوعی قدرت است).
۲ – دست به عمل بزنید.(زیرا داشتن آرزو کافی نیست).
۳ – ببینیدنحوه عملکرد شما برای رسیدن به ھدف، مفید و موثر است یانه .(برای یک فرضیه بی ارز ش ،
نیرو خود را بیھوده ھدر ندھید).
۴ – فرضیات و شیوه کار خود را آنقدر عوض کنید تا به ھدف برسید.(قابلیت انعطاف، باعث می شود که
نظرات تازه ای پیدا کنید و به نتایج تازه تری برسید.

فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده
فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده

ھنگام تعقیب ھدفھا ، غالباٌ به نتایجی غیر منتظره دست می یابیم .آیا زنبور عسل عمداٌ می خواھد گلھا را
بارور سازد؟ خیر، بلکه زنبور در پی جمع آوری شھد، پاھای ش به گرده گلھا آغشته می شود و ھنگامی که روی گل دیگر می نشیند ، ندانسته یک رشته عکس العملھای زنجیره ای را باعث می شود و در نتیجه ،
دامنه کوھسار، ھرروزی به رنگی دلپذیر در می آید.
به ھمین ترتیب ، شما نیز ھنگامی که به دنبال ھدفھای ارزشمند خود می روید، ممکن است منابع پی ش
بینی نشده ای ھم نصیب دیگران سازید.حتی تصمیم ساده ای ، نظیر اینکه به فلان دوست قدیمی تلفن
کنید، ممکن است پی آمدھای مثبتی داشته باشید که اصلاٌ فکر ش را نمی کردید.

تلاشھای فعلی شما چه منابعی برای دیگران دارد؟
مقصود واقعی از داشتن ھدف آن است که ضمن تعقیب ھدف، شخصیت شما به عنوان یک فرد انسانی نیز
ساخته شود .پادا ش واقعی شما شخصیتی است که به عنوان یک انسان ، پیدا می کنید.
اکنون دقایقی وقت صرف کنید و به طور خلاصه بنویسید که برای رسیدن به ھدفھای خود باید چه خصلتھا،
خصوصیات، مھارتھا، توانائیھا، طرز فکرھا و عقایدی را در خود ایجاد کنید.لذت و شادی را فرامو ش مکنید .در نظر بسیاری از اشخاص ، ھدفگذاری به این معنی است که وقتی به
ھدف بزرگی رسیدند،آنگاه می توانند از زندگی خود لذت ببرند.ما می خواھیم با شادمانی به ھدف برسیم ،
نه اینکه ابتدا به ھدف برسیم و آنگاه شادی کنیم . سعی کنید از ھر روز عمر خود به کاملترین صورت ،
استفاده نمائید. شھدی را که در ھر یک از لحظات حیات ، موجود است بچشید.ارزش زندگانی را با ملاک
پیشرفتھای خود اندازه نگیرید ، بلکه بخاطر داشته باشید که جھت حرکت شما ، مھمتر از نیل به ھدفھای
موقت است..

فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده
فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده

جھت حرکت شما رو به کدام جانب است ؟ آیا از ھدفھای خود دور می شوید ، یابه آنھا نزدیک می گردید؟
آیا لازم است در شیوه ھای خود تجدید نظر کنید؟ آیا از زندگی خود بطور کامل لذت می برید؟ اگر پاسختان
منفی است ، ھم اکنون تغییری دریکی از زمینه ھا ایجاد کنید.
شاید بارھا این جمله را از اشخاص شنیده باشید که (آیا سھم من از زندگی ھمین است؟)فضانوردان آپولو
که تقریباٌ تمام عمر خود را وقف سفر به کره ماه کرده بودند، در آن لحظه افتخار آفرین و تاریخی که قدم به
ماه گذاشتند احسا س غرور می کردند.اما پ س از آنکه به زمین برگشتند بعضی ھاشان دچار افسردگی
شدید شدند.آیا ھدفی باقی مانده بود که انتظار ش را بکشند؟ آیا ھدفی بزرگتر از سفر به کره ماه ، و کشف
فضای خارج از زمین وجود داشت ؟ بلی ، شاید فقط یک ھدف وجود داشته باشد و آن کشف فضای روح و دل
انسانی است .

فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده
فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده

مشاوره و روانشناسی

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

-☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۲۶۸۵۲۹۴۰

۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی  ۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی– ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس– ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴

One thought on “فرمول موفقیت نھایی در مشاوره خانواده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *