عوامل مؤثر بر كيفيت گفتگو

عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو

Posted on Posted in مشاوره

عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو

عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو هنگامی که، آن چه شما شنیده ای، آن چیزی نیست که من گفته ام.
عواملی وجود دارند که می توانند بر کیفی ت گفتگو تاثیر بگذا رند. چنان چه از تأثیر آنها
آگاه باشید ، می توانید کیفیت گفتگو را بهبود بخشید، در غیر این صورت آنها می توانند شما را
به سمت سوء تفاهم بکشانند.
آیا تا کنون متوجه شده اید که آن چه دیگری می شنود، می تواند بسیار متفاوت از آن
چیزی باشد که سعی داشتید بگویید؟ فردی ممکن است چیزی را بگوید که فکر م یکند آزارنده
نیست، اما همسرش ناگهان به او حمله می کند. ممکن است همسری سؤالی بکند، مثلا “برای
شام چی میل داری؟ ” و همسرش شروع کند به شکایت در مورد اینکه او سهم خ ودش را از
کارها انجام نم یدهد!

عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو
عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو

عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگوهمه ما ناکامی حاصل از سوء تفاهم را تجربه کرده ایم. ممکن است فکر کنید صریح
هستید، اما به نظر می رسد طرف مقابل ، کلام شما را نمی گیرد . یا شاید شما مطمئنید که
می دانید او دیروز چه گفته است، اما امروز چیزی را م یگوید که کاملاً متفاوت از دیروز است.
به عنوان یک زوج ، سمیرا و حمید نیز این مشکل را پیدا کردند . آنها به دلیل کار پر
مشغله، در پایان هرروز بسیار خسته بودند . یک شب حمید زودتر از سمیرا به خانه آمد و
مشغول خواندن روزنامه در حالی که منتظر همسرش بود، شد . او فکر می کرد : “من بسیار
خسته ام، فکر می کنم او هم خسته باشه ! دوست دارم امشب با او برای شام بیرون بریم و کمی
آرامش پیدا کنیم” و ادامه داستان:
حمید: (فکر می کرد که دوست دارد با همسرش برای شام بیرون بروند ) امشب برای شام چه
کنیم؟
سمیرا: (می شنود “چه موقع شام آماده می شود؟”) چرا همیشه من باید شام درست کنم؟ من
هم مثل تو سخت کار میکنم

حمید: (پاسخ او را به عنوان حمله ای به خودش دریافت می کند و فکر می کند چرا او همیشه
این قدر منفی است؟) من هم هفته پیش شام درست کردم!
سمیرا: (چرخه منفی ادامه می یابد زیرا سمیرا حس می کند همه کارها ی خانه ر ا، او انجام
می دهد) آوردن همبرگر و سرخ کردن اون، شام پختن نیست، حمید آقا!
حمید: (با ناکامی، دست م یکشد) پاک فراموش کردم، اصلاً نم یخواستم با تو بیرون برم.
سمیرا: (گیج شده، به یاد نمی آورد که او چیزی در مورد بیرون رفتن گفته باشد ) هرگز به من
چیزی در مورد بیرون رفتن نگفتی؟
حمید: (واقعاً احساس خشم م ی کند) بله گفتم، ازت پرسیدم برای شما کجا م یخوای بریم، تو
واقعاً بداخلاقی!
سمیرا: من بداخلاقم؟ تو هرگز چیزی در مورد بیرون رفتن نگفتی.
حمید: گفتم!
.( سمیرا: بله تو هرگز اشتباه نم یکنی، می کنی؟ (اقتباس از مارکمن و همکاران، ۲۰۰۱
دیدید که چه طور بعد از ظهر آنها خراب شد . حمید ایده جا لب و مثبتی داشت ، اما
تعارض، بعدازظهر آنها را خراب کرد . او نتوانست پیامش را ب ه طور روشن به سمیرا انتقال دهد .
این کار فضا را برای تفاسیر باز کرد و سمیرا نیز تفسیر کرد. سمیرا تصور کرد و نگفت که
حمید دارد از او تقاضای پختن شام م یکند.
این نوع سوء تفاهم د ر روابط بسیار شایع و فراوان است . بسیاری از بزرگ ترین
مشاجرات با سوء تفاهم یکی در مورد منظور دیگری آغاز می شود و سپس حملات خش مآمیز را
( برمی انگیزد. چه چیزهایی مانع گفتگوی صریح م یشود؟

عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو
عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو

عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو

فیلترها، آن چه را که واقعا هست، تغییر می دهند. فیلترِ تنور، هوا را از گردوغبار تمیز
نگه می دارد. فیلتر موجود در لنزهای دوربین خواص نور گذرنده از آن را تغییر م ی دهد . صافی
چای اجازه ورود تفاله ها را به لیوان نمی دهد . همانند هر فیلتری، آن چه از “فیلترهای
گفتگویی”، می گذرد، چیزی متفاو ت از آن چه اول بوده است، می باشد . وقتی آن چه را که
می گویید (یا قصد گفت ناش را دارید) شبیه چیزی نیست که دیگری شنیده، فیلترها در کارند.
۵ فیلتر اصلی
ما در ذهن مان تعدادی فیلتر داریم. آنها بر آن چه ما م یشنویم، آن چه که م یگوییم
و بر تفسیر ما از چیزهای مخ تلف تأثیر می گذارند. آنها مبتنی بر چگونگی احساس ما، تفکر ما و
تجربیات ما در زندگی، خانواده و زمینه فرهنگی ما و نظایر آن هستند.
اجازه بدهید به ۵ نوع فیلتری که می تواند بر کیفیت گفتگوی زوج ها تأثیر بگذارد و
.( باعث شود که آنها نتوانند شفاف گفتگو کنند، نگاهی بیندازیم (مارکمن و همکاران، ۲۰۰۱
۱٫ حواس پرتی ۲
۲٫ حالات هیجانی ۳
۳٫ اعتقادات و انتظارات ۴
۴٫ تفاوت در شیوه ها ۵
۵٫ حمایت از خود

عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو
عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو

مشاوره و روانشناسی

تلفنی رایگان خدمات روانشناسی – مشاوره- روانپزشکی – آرامش درمانی – هیپنوتیزم درمانی – مجوز ۶۶۰۷۲

-☎️ ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰

بهترین مشاور و روانشناس خانواده و ازدواج ❤️❤️❤️??? مشاوره آنلاین – مشاوره حضوری، تلفنی – اعصاب و روان نوروفیدبک- بایوفیدبک-

?????????????

تحت نظر متخصص اعصاب و روان_ متخصص روانشناسی – متخصص مشاوره – مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره نوجوان، مشاوره کودک – درمان افسردگی، وسواس، استرس، بیش فعالی – اختلالات یادگیری – مشاوره تحصیلی- کنترل خشم – درمان اتیسم

– – ???? ?????????

مطالب آموزنده و درمان در سایت : https://ravanshenasa.com

و اینستاگرام ما ? @DR.RAVANSHENAS1

خیابان نیاوران چهارراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه دوم شمالی ۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶- – ۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰–۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴-۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶–۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

telegram.me/ravanshenasiii

https://t.me/ravanshenasiiii

مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره کودک ، مشاوره قبل از ازدواج- مشاوره خواستگاری- مشاوره نوجوان – مشاوره شغلی- مشاوره تحصیلی- مشاوره بازرگانی- تنظیم خانواده

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۵۶

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۶

۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶

۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴

۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

۲۶۸۵۲۹۴۰

۲۶۸۵۲۹۶۰

آدرس: تهران- خیابان نیاوران- چهارراه مژده- نبش نجابت جو- پلاک ۳۵۲- طبقه ۲ شمالی – طبقه فوقانی بانک پاسارگاد

روانشناسی ، روانپزشکی- زوج درمانی- مشاوره طلاق-

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://moshaverehezdevaje.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ravanshenasa.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

http://khanevadehh.com

مشاوره و روانشناسی- مشاوره خانواده و ازدواج

https://ppsyc.com

آدرس: مشاوره و روانشناسی کودک منطقه ۱- نیاوران چها رراه مژده نبش نجابت جو پلاک ۳۵۲ طبقه ۲ شمالی بانک پاسارگاد

مشاوره تلفنی رایگان

مشاوره خانواده و ازدواج ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره کودک و نوجوان- ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

زوج درمانی توسط متحصص مشاوره ۲۲۷۲۸۹۰۴-۲۲۷۱۵۸۸۶

روان درمانی  ۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

هیپنوتراپی-۲۶۸۵۲۹۴۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

مشاوره شغلی- ۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۶۸۵۲۹۶۰

مشاوره تحصیلی– ۲۲۷۲۸۹۰۴ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانپزشک-۲۲۷۱۵۸۸۶-۲۲۷۲۸۹۰۴-

روانشناس– ۲۲۷۱۵۸۸۶ ۲۶۸۵۲۹۴۰-

روانکاوی—۲۶۸۵۲۹۶۰-۲۲۷۲۸۹۰۴

آرامش درمانی—۲۶۸۵۲۹۴۰- ۲۲۷۲۸۹۰۴

 

One thought on “عوامل مؤثر بر کیفیت گفتگو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *