عدم توانايي در ريشه يابي پديده هاي اجتماعي

عدم توانایی در ریشه یابی پدیده های اجتماعی

Posted on Posted in مشاوره

عدم توانایی در ریشه یابی پدیده های اجتماعی

 

وقتی به دنبال یک بحران اقتصادی دست فروش کنار خیابان
ورشکسته می شود و بحران، فرآیند تولید و مصرف را چنان مختل می سازد
که تولید انبوه در برابر مصرف کم قرار می گیرد،

عدم توانایی در ریشه یابی پدیده های اجتماعی
عدم توانایی در ریشه یابی پدیده های اجتماعی

آن دست فروش ورشکسته  نیز از بحران سخن می گوید، اما او با نسبت دادن آن به قضا و قدر و
قسمت، آن را می پذیرد، چرا که او دانش و تجربه لازم برای فهم رموز و
دلایل آن بحران را ندارد و نمی تواند درک کند که چنین فاجعه ای قابل
پیشگیری بوده است،

عدم توانایی در ریشه یابی پدیده های اجتماعی
عدم توانایی در ریشه یابی پدیده های اجتماعی

از این رو برای دست فروش بحران یعنی وجود عاملی
خبیث و برای آن که بتواند آن را هضم کند به آن ماهیتی افسانه ای
می بخشد، شاید بتوان گفت که مبارزه علیه مخوف ترین عوامل شیطانی
بسیار آسان تر از آن است که انسان مدعی مبارزه علیه پدیده هایی شود که
ساختمان و شبک ه بندی بسیار پیچیده ای دارند و فرد مذکور عل ی رغم گیر
افتادن در این ساختمان عظیم و بی سر و ته، تنها راهرویی را که خود در
آن گیر افتاده است به روشنی ببیند . در جهانی که فهم درست آن نیازمند
نگاهی عمیق و گسترده است.

 

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *