راه رسیدن به خودباوری بیشتر

راه رسیدن به خودباوری بیشتر

Posted on Posted in مشاوره

راه رسیدن به خودباوری بیشتر

 

خاموش کردن ندای درون
اغلب اوقات ندای درون ما صحبتهایی میکند که خوشایند نیست و دائم مواردی را به ما
یادآور ی کند که درست نیستند و درعینحال منفی هم هستند بنابراین بهتر است به آن توجه
نکنید و به حرفهایش گوش ندهید و سعی کنید بابیان جملات تأکیدی مثبت نشان دهید که
صدایش را نمیشنوید و البته بهتر است که نشنوید.چراکه هرچه بیشتر به حرفهای آن توجه
کنید بیشتر به این موضوع دامن میزنید که فرد قابلی نیستید و لیاقت یک زندگی خوب را
ندارید.

راه رسیدن به خودباوری بیشتر
راه رسیدن به خودباوری بیشتر

به جای تمرکز به نقاط ضعف نقاط قوت خود را پرورش دهید
اشتباهی که اغلب اوقات افراد مرتکب میشوند این هست که دائم درصدد این هستند که نقاط
ضعف خود را پنهان کنند و یا رفع کنند و به این صورت است که از نقاط قوت خود غافل میشوند
و همین امر باعث میشوند خیلی زود از تغییر و تحول خسته شوند و بدتر از همه اینکه نسبت
به خودشان بدبین میشوند.
ما برای اینکه نقاط ضعف خود را رفع کنیم به نیرو و انرژی احتیاج داریم و این انرژی زمانی
حاصل میشود که نقاط قوت خود را تقویت کرده باشیم و ازنظر اعتمادبهنفس به حد بالیی
رسیده باشیم و در آن صورت است که میتوانیم با ضعفها روبرو شویم و آنها را رفع کنید.

راه رسیدن به خودباوری بیشتر
راه رسیدن به خودباوری بیشتر

از تصویرساز ی ذهنی استفاده کنید __تخیل کردن
قدرت استفاده از تصویرساز ی ذهنی دیگر بر کسی پوشیده نیست و کارآمد بودن این روش با
تحقیقات بسیاری که در حوزه مغز انسان صورت گرفته دیگر به همه ثابتشده است؛ بنابراین
تصویرساز ی ذهنی در این مسیر میتواند بسیار به شما کمک کند.
به این صورت ببینید که اگر یک چوب جادویی داشتید که میتوانست با آن به یک فرد خودباور
تبدیل شوید آن موقع شما چگونه بودید یعنی وقتی مسئله خودباور ی در شما حل شود چه
شخصیتی پیدا میکنید، چگونه رفتار میکنید، چگونه زندگی میکنید همه این تصاویر را در ذهن
خود همانند یک فیلم ببینید و آن را احساس کنید اگر این مورد را بهخوبی انجام دهید و تمرین
کنید این تصویر جزئی از واقعیت زندگیتان میشود.

 

 

مشاوره خانواده بزرگسالان۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰

و اینستاگرام ما 👈 @DR.RAVANSHENAS1
تلگرام Telegram.me/ravanshenasiii

One thought on “راه رسیدن به خودباوری بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *