مشاوره

ترس از بی اعتنایی و تحویل نگرفتن

ترس از بی اعتنایی و تحویل نگرفتن

ترس از بی اعتنایی و تحویل نگرفتن

 

یکی دیگر از موانع شروع کردن صحبت، ترس از بی اعتنایی و تحویل
نگرفتن از جانب دیگران است. این ترس باعث می شود تا نتوانیم با
دیگران ارتباط برقرار کنیم.

ترس از بی اعتنایی و تحویل نگرفتن
ترس از بی اعتنایی و تحویل نگرفتن

در ذهن خود به این فکر می کنیم که شروع صحبت با دیگران ریسک
دارد و چون احتمال دارد که ما را تحویل نگیرند، دچار رنجیدگی و آزردگی
خاطر می شویم در نتیجه ترجیح می دهیم که ریسک نکنیم اما لازم
است که توجه داشته باشیم ریسک و خطر کردن لازمه زندگی است و
زودرنجی بیش از حد هم در زندگی مسئله ساز است خصوصاً اگر این
بی اعتنایی از طرف غریبه ها باشد، واقعاً چه اهمیتی دارد؟

ترس از بی اعتنایی و تحویل نگرفتن
ترس از بی اعتنایی و تحویل نگرفتن

البته گاهی هم ممکن است دیگران تحویل مان نگیرند، اما جای
نگرانی نیست، کافیست موضوع را بزرگ نکنید. این طبیعی است که
هر کسی ممکن است که مورد توجه همه قرار نگیرد و این بی اعتنایی
می تواند برای ما درس باشد که دفعه بعد با رویکردی جدید به سراغ
افراد دیگر برویم.

اگر از بی اعتنایی دیگران دچار نگرانی زیادی می شوید، برای اینکه تعداد
دفعات تحویل نگرفتن شما کمتر شود می توانید به دنبال کسانی بگردید که
چهره ای پذیرا دارند و در زمان مناسب با حالتی دوستانه به سمت شان بروید.

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii