بررسي مشاغل

بررسی مشاغل

Posted on Posted in مشاوره

بررسی مشاغل

بعضی از مشاغل به طور ذاتی استرس زاتر از مشاغل دیگر هستند. شغل ها
در سطوح مختلف و در سلسله مراتب یک سازمان، هر یک دارای عوامل
استرس زای منحصر به فردی هستند. وقتی می خواهید بدانید که آیا یک
شغل برای شما مناسب است یا نه، به میزان استرس آن شغل توجه کنید.

بررسی مشاغل
بررسی مشاغل

استرس در محیط کار

هرکسی به گونه ای به استرس پاسخ می دهد، تنها با شناختن طبیعت واکنش های
شخصی افراد است که م یتوانید با استرس خود و دیگران مقابله کنید.

 

شناخت عقاید و نظرها

سازمان ها نیز مانند افراد در برابر استرس، رفتارهای متفاوتی دارند. بعضی از
این سازمان ها، شیوه غیرقابل انعطافی در پیش م یگیرند و از کارمندان خود
انتظار دارند، تا برای کنترل استرس صبور باشند؛ در حالی که بعضی دیگر در
برابر استرس رفتار انعطاف پذیری از خود نشان می دهند، به کارمندان خود
توجه بیشتری کرده و از این طریق به کارکنان خود کمک می کنند.

بررسی مشاغل
بررسی مشاغل

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

One thought on “بررسی مشاغل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *