باورهاي مربوط به پرخاشگري

باورهای مربوط به پرخاشگری

Posted on Posted in مشاوره

باورهای مربوط به پرخاشگری

متأسفانه موقعیت های فراوانی وجود دارد که در آن ها کودکان از طریق تجارب شخصی خود یا
مشاهده دیگران یاد می گیرن د که پرخاشگری گاهی می تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد . برای مثال :
اگر کودکی یک کودک دیگر را به خاطر دوچرخه هل بدهد تا دوچرخه سواری کند و این رفتار اصلاح
نشود، آن وقت این کودک اولین تجربه ارزش استفاده از پرخاشگری را به دست می آورد . کای و داج
۱۹۹۸ ) معتقدند ک ه محیط هایی که به کودکان اجازه می دهند تا به صورت پرخاشگرانه ای رفتار )
کنند، یا رفتار پرخاشگرانه را تمرین نموده و یا ببینند پرخاشگری پاداش به همراه دارد، احتمالاً رفتار
پرخاشگرانه این کودکان افزایش خواهد یافت . در واقع، یک ویژگی مربوط به تفاوت جنسی در
پرخاشگری دخترها و پسرها این است که پسرها معمولاً بیشتر از دخترها انتظار پیامدهای منفی کمتر
و پیامدهای مثبت بیشتری از پرخاشگری دارند.

باورهای مربوط به پرخاشگری
باورهای مربوط به پرخاشگری

مقابله با رفتار پرخاشگرانه
در قسمت قبلی برخی از عواملی که به رفتار پرخاشگرانه مربوط هستند مشخص شد . محققان
دریافتند که مداخله در ا ین حوزه ها می تواند به کاهش رفتار پرخاشگرانه کودکان کمک کند . در این
قسمت، دو شیوه کاهش رفتار پرخاشگرانه کودکان کمک کند . در این قسمت، دو شیوه کاهش رفتار
پرخاشگرانه ( روش آموزش مدیریت والدین و آموزش مهارت های حل مسأله) مطرح شده است.

باورهای مربوط به پرخاشگری
باورهای مربوط به پرخاشگری

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *