اختلالات دستگاه شنوایی و نارسایی هاي تکلمی

اختلالات دستگاه شنوایی و نارسایی های تکلمی

Posted on Posted in مشاوره

اختلالات دستگاه شنوایی و نارسایی های تکلمی

نارسایی های تکلمی که منشا آن اختلا لا ت شنوایی هستند متاثر از حداقل ۳ ویژگی خاص است که
عبارتند از سن وقوع نقص شنوایی، میزان و نوع اختلا ل شنوایی . اگر وقوع اختلا ل شنوایی به میزان
ضعیف قبل از سن به سخن آمدن کودک باشد موجب تاخیر د ر صحبت کردن طبیعی می گردد ولی

اگر بعد از رشد طبیعی کودک در صحبت کردن باشد ممکن است چندان تاثیری در صحبت کردن
نداشته باشد . اگر وقوع اختلا ل شنوایی به میزان متوسط یا خیلی زیاد قبل از یادگیری زبان باشد
تاثیر بسیار شدیدی بر رشد طبیعی زبان کودک می گذارد

اختلالات دستگاه شنوایی و نارسایی های تکلمی
اختلالات دستگاه شنوایی و نارسایی های تکلمی

نقش مهم ترس:
اسمایلی بلا نتون معتقد است که عوامل روانی سبب بروز لکنت می شوند بدین ترتیب که ترس باعث
می شود قشر مغز نتواند کنترل خود را بر اندام های گفتاری اعمال کند و لکنت زبان ریشه در مسائل
و مشکلا ت عاطفی دارد و به صورت نشانه های فیزیکی و اختلا لا ت زبانی تظ اهر می کند. اغلب گفته
می شود که لکنت مانند توده یخ شناوری است قسمتی که در بالای آب قرار دارد که مردم می بینند
و می شنوند قسمت کوچک تر آن است . قسمت بزرگتر آن شامل شرم ترس و گناه و تمام احساساتی
است که هر زمان سعی کرده اید جمله ساده ای را بیان کنید و نتوانست ه اید تماما زیر سطح آب قرار
دارد.

اختلالات دستگاه شنوایی و نارسایی های تکلمی
اختلالات دستگاه شنوایی و نارسایی های تکلمی

 

۰۲۱۲۶۸۵۲۹۶۰
۰۲۱۲۶۸۵۲۹۴۰
۰۲۱۲۲۷۱۵۸۸۶
۰۲۱۲۲۷۲۸۹۰۴
۰۹۱۲۳۲۴۵۵۱۰
اینستاگرام @DR.RAVANSHENAS1
تلگرامTelegram.me/ravanshenasiii

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *